top of page
Happy Children

המעבדה להתפתחות חברתית

קצת עלינו

מה גורם לאדם אחד להיות פרו חברתי ולאדם אחר להיות אנוכי?

האם לאמפתיה יש בסיס תורשתי?

איך אופי הילדים משפיע על התנהגות ההורים?

במעבדה להתפתחות חברתית, בראשותו של פרופ' אריאל כנפו באוניברסיטה העברית, אנו חוקרים את ההתפתחות החברתית והרגשית של ילדים, האופן שבו מתעצבת אישיות ומה הם הגורמים שיוצרים הבדלים בינאישיים.
טבע האדם מורכב מאוד. לכן, כדי לענות על שאלות אלה, אנו בודקים גורמים גנטיים וסביבתיים רבים, את הקשרים ביניהם- כיצד הגנטיקה משפיעה על הסביבה ולהיפך, ואת האינטראקציות ביניהם- כיצד לאותו מטען גנטי תהיה השפעה שונה בסביבות שונות.

מוזמנים לעקוב אחרינו ברשתות החברתיות!

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram
bottom of page